Ga naar de inhoud

Beweegzorg Noord: anders denken, anders doen!

Optimale beweegzorg voor alle patiënten in Groningen en Drenthe, dat is de ambitie van het samenwerkingsverband Beweegzorg Noord. Beweegzorg Noord is een samenwerking tussen patiënten, huisartsen, fysiotherapeuten, orthopeden, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en het sociaal domein met als doel de zorg voor mensen met artrose te verbeteren.

De verwachting is dat tussen 2015 en 2040 het aantal mensen met artrose verdubbeld van 1,1 tot meer dan 2,2 miljoen in Nederland. Een groot maatschappelijk probleem dreigt, want artrose beperkt bewegen, terwijl voldoende beweging essentieel is voor een vitaal, productief en gelukkig leven. Bovendien wordt de zorgvraag groter, want zonder actie zullen mensen met artrose vaak operaties nodig hebben voor hun gewrichten en dat in een tijd waarin zorgpersoneel steeds schaarser wordt.

Daardoor heeft Beweegzorg Noord een stepped care programma ontwikkeld, met de nadruk op preventie en zelfmanagement. Idealiter kan iemand zelf de benodigde informatie vinden en hiermee zelfstandig aan de slag, echter zal het overgrote deel van de patiënten ooit bij de huisarts of fysiotherapeut komen voor zijn (toegenomen) knie- en/of heupklachten.

Het stepped care programma bestaat uit drie stappen. In de eerste stap staat zelfmanagement centraal, waarbij patiënten na de diagnose artrose door de fysiotherapeut of huisarts zelfstandig aan de slag gaat via een website en app. Na drie maanden wordt de vooruitgang geëvalueerd en, indien nodig, wordt patiënt doorverwezen naar stap 2. De tweede stap omvat een educatie- en trainingsprogramma  geleid door een fysiotherapeut, inclusief een thuisoefenprogramma via een app. De verwachting is dat de meeste patiënten hiermee voldoende geholpen zijn. De laatste stap is een doorverwijzing naar een orthopeed voor een protheseoperatie of een conservatieve behandeling, afhankelijk van de situatie.

Beweegzorg Noord is een uniek programma waarbij alle partijen samenwerken en dezelfde informatie aan de patiënt geven. Hierbij is een nieuwe en duidelijk zorgpad gedefinieerd, iets dat in de huidige situatie ontbrak. Daarnaast zet Beweegzorg Noord zich in voor continue verbetering van zorg. Dit doen we door kennis en kunde tussen de verschillende ketenpartners in onze regio te delen en uitkomsten en patiëntervaringen (waardegedreven zorg) te meten en monitoren over de gehele keten van artrosezorg.

Een gezonde leefstijl, voeding en voldoende beweging helpt bij het voorkomen van knie- en heupartrose. Het sociaal domein kan hierbij een cruciale rol spelen, zowel in het voorkomen van artrose door mensen regelmatig te laten bewegen als in het behouden van de voordelen van beweging na een programma (stap 2) middels een warme overdracht.  Beweegzorg Noord heeft al de eerste gesprekken met de Gezonde Marke en Gezond Groningen gevoerd, maar zijn zoekende naar manieren om het sociaal domein beter te integreren.

Mocht u ideeën hebben over hoe wij beter kunnen verbinden met het sociaal domein of andere vragen hebben, horen wij graag van u! Hiervoor kunt u contact opnemen met: Hugo Ouwendijk (h.ouwendijk@kngf.nl)