Ga naar de inhoud

Regiovisie- en plan

Gezond Groningen is het overkoepelende netwerk waarin betrokken partijen,
in verschillende samenstellingen, samenwerken aan alle opgaven die bijdragen aan de regiovisie  die we in 2022 met elkaar hebben vastgesteld.

Gezonde Groningers, Gezonde Zorg

In deze visie is de gezamenlijke ambitie geformuleerd om te streven naar Gezonde Groningers, Gezonde Zorg. We spraken daarbij af ons te focussen op een viertal actielijnen waar later een vijfde aan is toegevoegd.

Medio 2023 hebben we als netwerk een regiobeeld gepubliceerd waarin de grootste regionale uitdagingen in kaart zijn gebracht. Het regiobeeld heeft zich verder doorontwikkeld tot een regioplan en geeft inzage in de belangrijkste prioritaire opgaven en de gezamenlijke afspraken hoe we deze opgaven gaan aanpakken. In dit regioplan conformeren de deelnemende organisaties zich langjarig aan de vastgestelde ambitie, visie en doelstellingen. Zij spannen zich in om dit ook als uitgangspunt te gebruiken bij nieuwe ontwikkelingen.

Menukaart ondersteuning regionale samenwerking

Om de gezondheid van inwoners van Nederland te bevorderen en hen ook in de toekomst goede zorg te kunnen bieden is regionale samenwerking cruciaal. Er is een breed ondersteuningsaanbod voor regionale samenwerkingsverbanden om de regionale aanpak verder te ontwikkelen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een toegankelijk overzicht gemaakt van dit aanbod.

De ondersteuning voor regionale samenwerkingsverbanden bestaat niet alleen uit subsidies, maar ook bijvoorbeeld uit het beschikbaar stellen van kennis, expertise en contactpersonen. Het overzicht geeft informatie over de verschillende vormen van ondersteuning en links naar uitgebreidere informatie en websites waar je de ondersteuning kunt aanvragen.

Menukaart ondersteuning regionale samenwerking (dejuistezorgopdejuisteplek.nl)

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor onze nieuwsbrief.