Ga naar de inhoud

Gezonde Groningers, Gezonde Zorg

In een hecht netwerk van partners uit het sociale en het medische domein streven we in de Provincie Groningen naar gezonde Groningers die, als dat nodig is, toegang hebben tot gezonde zorg. Alleen samen kunnen we het verschil maken. We delen een gezamenlijke visie op gezondheid en hebben de wens om zo hecht mogelijk samen te werken om zorg en gezondheid in Groningen beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar te houden.

Over Gezond Groningen

In het netwerk Gezond Groningen is overeenstemming over de opgaven op het gebied van gezondheid en zorg, zoals beschreven in het regiobeeld en de regiovisie. Binnen de Regiovisie passen de opgaven voor onze regio die voortvloeien uit de landelijke akkoorden: Integraal Zorg Akkoord (IZA), Gezond Actief Leven Akkoord (GALA), Programma Wonen Zorg en Ondersteuning voor Ouderen (WOZO) en Programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg (TAZ).

Ook is besloten dat het netwerk Gezond Groningen het overkoepelende verbond is om alle betrokken partijen, in verschillende samenstellingen, samen te laten werken aan alle opgaven die leiden tot gezonde Groningers en gezonde zorg. Deze samenwerking bestaat al en werkt, in tal van netwerken en samenwerkingsverbanden. Wat het netwerk Gezond Groningen hier aan toe voegt, is gelijkgerichtheid, samenhang en synergie. En het structureel verbinden van monitoring aan acties, zodat we weten wat werkt en wat het beste werkt om onze doelen te realiseren. Dat begint met een actueel Regiobeeld, waarna de duiding van het Regiobeeld een vertaling krijgt in het Regioplan en we de programma’s, projecten en acties die hieruit voortkomen sturen en bijsturen op grond van de beschikbare gezondheids- en zorgdata.

We zien het netwerk Gezond Groningen niet als een hiërarchische, top down aangestuurde organisatie, maar als een netwerk van netwerken.

Agenda

Met enige regelmaat worden er bijeenkomsten georganiseerd door Gezond Groningen en onze partners

Er zijn geen evenementen gepland.

Partners

Met deze organisaties werken we samen aan een gezonder Groningen.

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor onze nieuwsbrief.