Ga naar de inhoud

Actielijn 3.
Beschikbaarheid van data

Op verschillende terreinen laten we data en digitalisering bijdragen aan onze visie ‘Gezonde Groningers, Gezonde Zorg’. We moeten meer zorg met minder mensen gaan leveren.

Met digitale technologie bieden we daarom steeds meer zorg en monitoring bij mensen thuis. We hoeven het wiel niet zelf uit te vinden. We volgen technologische ontwikkelingen op de voet en concentreren ons vooral op implementatie van effectief gebleken (digitale) technieken. Daarbij gaan we voorkomen dat de kloof groeit. Voor de groeiende groep mensen die de technologische ontwikkeling niet kan bijbenen moeten we de complexiteit beperken. We helpen ze de technologie te leren gebruiken of kiezen voor andere manier als een patiënt echt niet met digitalisering uit de voeten kan. Op het vlak van digitalisering tussen zorgaanbieders geven we prioriteit aan het uitwisselen van gegevens ten behoeve van een soepele patiëntreis en transparantie in capaciteitsgegevens om de ‘voordeur’ en de ‘achterdeur’ open te houden met betere data kunnen we de gezondheid en gezonde zorg volgen en bevorderen. Daarom stimuleren we de ontwikkeling van een openbare data-infrastructuur met zowel zorg- als gezondheidsdata om een beter beeld van de gezondheid en het welbevinden van de Groningers te krijgen. Overzichtelijke en betrouwbare data helpen ons om ons beleid en interventies te onderbouwen, te monitoren en te evalueren.

De bestuurlijke trekkers van actielijn 3 zijn Jaap Koopman (GGD) en Rinze Bouius (Zorgbelang Groningen).

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor onze nieuwsbrief.