Ga naar de inhoud

De 5 actielijnen

Voor we heldere doelen en afspraken aan kunnen koppelen moeten we weten waarmee we aan de slag willen. Vanuit de algemene visie ‘Gezonde Groningers, Gezonde zorg’ onderscheiden we vijf actielijnen.

1. Meer doen met beschikbare middelen

Meer doen met beschikbare middelen, richt zich op de beschikbaarheid van passende zorg en is aanjager van de transformatie in de zorg die hiervoor noodzakelijk is. Hoe gaan we beter en effectiever gebruik maken van de beschikbare zorgcapaciteit in de regio. We zien tal van kansen voor het voorkomen, vervangen en verplaatsen van zorg naar de juiste plek door samenwerking tussen cure en care, tussen ziekenhuis, eerste lijn en thuis en tussen cliënt en professional.

2. Preventie en samenleving

Meer preventie, welzijn en samenleving (inclusief omgeving) richt zich op meer gezonde jaren voor alle Groningers en werkt daarom aan een gezonde basis, het gemakkelijk maken en stimuleren van gezond gedrag en aan een gezonde leefomgeving.

3. Datagestuurd werken en monitoring

Data gebaseerd werken en monitoren zorgt voor de beschikbaarheid en bruikbaarheid van zorg- en gezondheidsdata om te kunnen sturen op de acties die voortvloeien uit de actielijnen en de impact ervan zichtbaar te maken. De opbrengsten in actielijn 3 zijn bedoeld voor inwoners, professionals, beleidsmakers en onderzoekers en de leeromgevingen waar zij deel van uitmaken.

4. Professionals van de toekomst

Professionals van de toekomst, richt zich op de beschikbaarheid van vitale, gemotiveerde en competente zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers. Daarmee werken we aan een zorgzame samenleving waarin passende zorg in voldoende mate beschikbaar is en blijft voor wie het nodig heeft.

5. Mentale gezondheid

Deze actielijn richt zich op het volledige spectrum van mentale gezondheid, van universele preventie tot cruciale en verplichte zorg met de focus op demedicaliseren, normaliseren en collectiveren.

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor onze nieuwsbrief.