Ga naar de inhoud

Beroepsvitaliteit

Behoud van professionals en een vernieuwde aanpak van instroom van toekomstig zorgprofessionals

Behoud van professionals en een vernieuwde aanpak van instroom van toekomstig zorgprofessionals

De houdbaarheid van de zorg staat onder druk. Naast financiële en maatschappelijke houdbaarheid (voldoen aan behoeftes en verwachtingen), is vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals een grote uitdaging. Hier komt bij dat het welbevinden onder jongeren sinds een aantal jaren zorgelijk daalt. Dit heeft invloed op de instroom en het behoud van zorgmedewerkers. Uitgevallen zorgprofessionals kunnen geen zorg verlenen, worden zelf zorgconsument én daarmee verhoogt de werkdruk van andere professionals. Preventie is dus op verschillende vlakken nodig! Een van de zaken die hieraan kan bijdragen is meer aandacht voor beroepsvitaliteit in zorgopleidingen.

Gezond Groningen zet op verschillende manieren in op preventie op het gebied van beroepsvitaliteit, we lichten twee initiatieven toe;

Onderzoek naar beroepsvitaliteit jong professionals

We vragen startende (>2 jaar werkzaam) jonge (<30 jaar) om advies met betrekking tot beroepsvitaliteit in hun werk en opleiding. Dit actieonderzoek bestaat uit bijeenkomsten met een sterk bottom-up karakter waarbij de jonge professionals gefaciliteerd worden zelf in kaart te brengen wat positief of juist negatief aan de eigen beroepsvitaliteit bijdraagt en wat de opleiding daarin heeft betekent. Dit project wordt uitgevoerd door het lectoraat Leiderschap en Duurzaam werken (Hanzehogeschool) en het practoraat Vitaliteit (Vitaliteitscampus /Alfa-college).

De vraag die centraal staat is: Hoe kunnen zorgopleidingen preventief aandacht besteden aan beroepsvitaliteit volgens jonge startende zorgprofessionals in Groningen?

Beoogde opbrengsten:

  • Meer bewustzijn onder jonge zorgmedewerkers over wat beroepsvitaliteit voor hen betekent, en hoe ze dit kunnen verbeteren (mogelijk zorgt dit voor een scholingsvraag)
  • Zorginstellingen hebben zicht op wat beroepsvitaliteit voor jonge zorgprofessionals betekent (mogelijk kunnen ze hier met hun HRM / Vitaliteitsbeleid op inspelen)
  • Onderwijsinstellingen hebben zicht op beroepsvitaliteit in de zorg en op welke wijze jong professionals adviseren hier aandacht aan te besteden in onderwijs

Samenwerking op het thema beroepsvitaliteit in zorgonderwijs in Groningen

In het kader van een vernieuwde aanpak van instroom van toekomstig zorgprofessionals slaan de mbo, hbo en wo zorgopleidingen in Groningen de handen ineen op het thema beroepsvitaliteit. Vertegenwoordigers van Noorderpoort, Menso Alting, Alfa-college, Hanzehogeschool en de RUG/UMCG kijken samen naar hoe aandacht voor beroepsvitaliteit een structureel en herkenbare plek kan krijgen in de verschillende opleidingen. Het is uiterst belangrijk dat dit in samenwerking met zorginstellingen gebeurt omdat het opleiden en begeleiden op dit thema een gezamenlijke opdracht is voor onderwijs en werkveld.

Op 10 april 2024 is er een volgende bijeenkomst waarbij de zorgorganisaties die verbonden zijn aan het lerende netwerk Beroepsvitaliteit in de zorg samen met de onderwijsvertegenwoordigers gaan kijken naar kenmerkende elementen van beroepsvitaliteit. In combinatie met het onderzoek onder jong professionals worden er vervolgens keuzes gemaakt waar er de komende tijd extra aandacht voor komt binnen het opleiden en begeleiden van startende zorgmedewerkers.

Meer weten over de initiatieven?

Voor meer informatie over beide initiatieven, het aanmelden voor het onderzoek (als organisatie of als jong professional) of de bijeenkomst van 10 april, kan contact op worden genomen met Patty Veen van de Vitaliteitscampus (p.veen@alfa-college.nl).

Patty Veen
Vitaliteitscampus
p.veen@alfa-collega.nl

Neem contact met ons op

Gezond Groningen

info@gezondgroningen.nl

p/a Menzis Groningen

Winschoterdiep 70

9723 AB Groningen