Ga naar de inhoud

Netwerkbijeenkomst Gezond Groningen 18 april 2024

Netwerk Gezond Groningen had alle partners uitgenodigd om op donderdagmiddag 18 april bij elkaar te komen in het gastvrije theater van Beresteyn in Veendam.

Doel van de Bijeenkomst

Het doel van de bijeenkomst was om iedereen te informeren over de voortgang in de onderlinge samenwerking en de manier waarop we in Gezond Groningen uitvoering geven aan het Regioplan. Dit is een uitwerking voor onze regio van de landelijke gezondheidsakkoorden IZA en GALA. Ruim 150 mensen meldden zich aan voor deze bijeenkomst.

Programma van de Bijeenkomst

Opening
Wilja Strating, Manager Regionale Zorg Noord en Oost van Menzis, trad op als dagvoorzitter. De aanwezigen werden bijgepraat door de bestuurlijke trekkers van elk van de vijf actielijnen van Gezond Groningen. De middag begon met een welkomstwoord van Ans Grimbergen, wethouder van de gemeente Veendam.

Panelgesprek
Dit werd gevolgd door een panelgesprek over de betekenis van Gezond Groningen en de gezondheidsakkoorden voor de inwoners van Groningen.

Hoogtepunten van de Bijeenkomst

Interview met Aiko de Raaf
Een interessant onderdeel was het interview met Aiko de Raaf, landelijk kwartiermaker IZA bij het ministerie van VWS. Aiko de Raaf maakte de vergelijking met andere regio’s en benadrukte dat elke regio worstelt met de uitdaging om het bestaande zorgstelsel te transformeren naar een systeem dat op de eerste plaats de gezondheid van de inwoners behoudt en bevordert.

Praktijkvoorbeelden
Door de afwisseling met praktijkvoorbeelden, zoals Beweegzorg Noord, Welzijn op Recept, Tijd voor Toekomst en Beroepsvitaliteit, werd zichtbaar dat er op veel plekken in het zorglandschap gewerkt wordt aan meer gezonde jaren voor de Groningers en het toekomstbestendig maken van de zorg in de regio.

Mentale Gezondheid
Tenslotte slaagde Michael Milo, kwartiermaker van de actielijn Mentale Gezondheid, erin om in korte tijd de kern van het Ecosysteem Mentale Gezondheid over te brengen, een aanpak die we ook in de regio Groningen door middel van veranderateliers in de praktijk gaan brengen.

Avondprogramma

Bijeenkomst voor Gemeenteraadsleden
’s Avonds waren met name de leden van gemeenteraden, adviesraden sociaal domein en collegeleden welkom. Deze bijeenkomst werd geleid door wethouder Manouska Molema van Groningen. Naast een ingekorte versie van het middagprogramma presenteerde Rosalie Visser van Zorgbelang Groningen de plannen om de transformatie van zorg naar gezondheid daadwerkelijk samen met de inwoners van Groningen op te pakken.

Samenwerking met Inwoners
Hierbij gaat het vooral om de samenwerking met inwoners die de zorgzame samenleving in hun directe leefomgeving vorm geven. Maar ook de individuele inwoner moeten we zien te bereiken met de boodschap dat de zorg in de toekomst anders wordt dan deze tot nu toe is geweest, en dat gezondheid niet alleen een zaak is van zorgprofessionals, maar van ons allemaal.

Conclusie

Impressie van de Dag
Zowel voor de aanwezigen als voor geïnteresseerden die er achteraf gezien ook hadden willen zijn, geven we hier een impressie van de middag en avond in de vorm van een korte video en een bundeling van de presentaties die de sprekers hebben getoond.

Download presentaties

Impressie

Hieronder vind je een sfeerimpressie van de netwerkbijeenkomst.