Ga naar de inhoud

Project:
Grip op Onbegrip

Een toename van het aantal levensdelicten en bijna levensdelicten, wordt in verband gebracht met onbegrepen gedrag. Het risico op ernstig, gevaarlijk of ontwrichtend gedrag is bij deze groep mensen onder de oppervlakte gebleven of niet gesignaleerd. Dit ondanks de inzet en samenwerking van ketenpartners.

De impact hiervan is groot voor informeel en professioneel (naast)betrokkenen en voor de maatschappij. Met het project ‘Grip op Onbegrip’ willen we potentieel hoog veiligheidsrisico beter en tijdiger herkennen. En vervolgens willen we weten hoe je de risico’s zo goed mogelijk kunt afwenden.

Deelprojecten

Om dat te kunnen bereiken zijn er verschillende deelprojecten opgezet, met elk hun eigen, unieke bijdrage:

  • Sterk Netwerk: Werken aan drie sporen. Lees meer.
  • Sterk Netwerk – Groningen Hotspot: Plus 1 en Plus 2. Lees meer.

Opbrengsten uit het Project Grip op onbegrip, Domeinoverstijgende aanpak voor mensen met een hoog veiligheidsrisico en onbegrepen gedrag.

Aanleiding – doel – deelnemers project startfase 2022

In dit projectcanvas informeren we je in grote lijnen over het waarom, het doel, de resultaten en de planning.

Samenvattend overzicht Resultaten verkennend onderzoek

Samenvatting van het verkennend onderzoek Domeinoverstijgende aanpak voor mensen met een hoog veiligheidsrisico en onbegrepen gedrag door Judith van der Molen en Irene Schoonbeek.

Opbrengst werk- en inspiratiemiddag 31-10-2022

Een overzicht van de opbrengsten van de inspiratiemiddag: dit zijn de ambities, de struikelblokken en de helpende puzzelstukjes. Wat willen we gaan doen in 2023 en wat moet het opleveren?

Overzicht van acties 2023

Inventarisatie werken met AVE april 2023

Inventarisatie waarin de bekendheid, de implementatie en de werkwijze van gemeenten en het Zorg en Veiligheidshuis (ZVHG) met AVE is geïnventariseerd. De inventarisatie vond plaats in de provincie Groningen in het eerste halfjaar van 2023. Dit is de vijfde visualisatie in een reeks in het kader van het project Grip op onbegrip – Domeinoverstijgende aanpak voor mensen met een hoog veiligheidsrisico en onbegrepen gedrag, in samenwerking met Lentis. In het project Grip op onbegrip slaan verschillende partijen in de provincie Groningen de handen ineen om risicovolle situaties eerder en effectiever te leren herkennen en op te volgen.

Inspiratie overzicht werken met AVE 2023

In het eerste half jaar van 2023 is er in de provincie Groningen een inventarisatie geweest waarin de bekendheid, de implementatie en de werkwijze van gemeenten en het Zorg en Veiligheidshuis (ZVHG) met AVE is geïnventariseerd. Dit zijn de inspirerende voorbeelden.

Overzicht Groninger meldpunten (april 2023)

Overzicht meldpunten gemeenten, stand van zaken 2023. Geïnventariseerd in het kader van het project Grip op onbegrip.

Overzicht stand van zaken in Groningen werken met AVE (maart 2023)

Hoe ver zijn de gemeenten in de provincie Groningen met het werken met AVE. Een overzicht uit maart 2023.

Overzicht en opbrengsten uit het project in 2023

Wat heeft het project Grip op onbegrip opgebracht tot 2023? En welke inzichten leverde dat op. De projectgroep evalueerde en legde het vast.

Overzicht van wensen voor het vervolg

Het project Grip op onbegrip Domeinoverstijgende aanpak voor mensen met een hoog veiligheidsrisico en onbegrepen gedrag is afgerond. De projectgroep heeft de wensen voor het vervolg op een rij gezet.

Verkennend onderzoeksrapport Judith van der Molen en Irene Schoonbeek; september 2022

Rapportage Domeinoverstijgende aanpak voor mensen met een hoog veiligheidsrisico en onbegrepen gedrag.

Collage contextdata Groningen oktober 2023

Halfjaarbericht 2023 bericht stand van zaken grip op onbegrip (januari 2023)

Halfjaarbericht 2023 bericht stand van zaken grip op onbegrip (juli 2023)

Praatplaat politie AVE (versie 2023)

Flyer oefensessies

Boekje crisismanagement

Een boekje van en voor mensen die (on)geregeld in een crisissituatie belanden. Een crisis is heftig en ontwrichtend, maar als het je vaker overkomt, kun je leren van je ervaringen en jezelf en anderen voorbereiden. Zodat je er met minder gedoe en schade doorheen komt en je ‘belangrijke anderen’ niet uitgeput raken en afhaken. Het bevat 100% verzamelde ervaringskennis en is bedoeld ter inspiratie, omdat je zelf het beste weet wat voor jou werkt. In het boekje hulpmiddelen en ideeën voor een Persoonlijk crisisplan. Via een QR-code heb je toegang tot een meerkeuze-document Crisismanagement Hulpmiddelen met meer informatie. Het boekje is uitgegeven in het kader van het project Grip op onbegrip – Domeinoverstijgende aanpak voor mensen met een hoog veiligheidsrisico en onbegrepen gedrag in samenwerking met Lentis. In het project Grip op onbegrip slaan verschillende partijen in de provincie Groningen de handen ineen om risicovolle situaties eerder en effectiever te leren herkennen en op te volgen.

Crisismanagement dashboard

Dit overzicht is een bijlage bij het boekje Crisismanagement. Het overzicht geeft je toegang tot alle onderdelen van het crisispakket. Alle materiaal is verzamelde en breed geteste ervaringskennis.

Handvatten voor naasten (dec 2023)

Uitkomsten inventarisatieronde ‘Werken met AVE’ in Groninger gemeenten Maart 2023

Folder Gemeente Groningen zelf hulp nodig grip op onbegrip (A4)

Folder zelf hulp nodig grip op onbegrip invulvelden (A4)

Kennistool Grip op onbegrip AVE en naasten

Invulbare definitieve versie

Vervolgproject Sterk netwerk

Plan in een notendop

Plan van aanpak

Uitkomsten inventarisatieronde ‘Werken met AVE’ in Groninger gemeenten Maart 2023

Kenniswerkplaats onbegrepen gedrag Groningen

De kenniswerkplaats onbegrepen gedrag regio Groningen is een plek waarin we kennisdeling en samenwerking stimuleren in situaties rondom onbegrepen gedrag. Hierbij verbinden we ervaringskennis, professionele praktijkkennis en wetenschappelijke kennis en ontwikkelen we nieuwe, praktische informatieproducten. In de praktijk zal dit gebeuren aan de hand van drie themalijnen: samenleven in de wijk; samenwerken formeel & informeel netwerk en versterken en leren van herstelinitiatieven. Fysieke ontmoeting vindt plaats in het Trefpunt, het Wijkbedrijf Selwerd. De kenniswerkplaats onbegrepen gedrag loopt van 2024-2028 en financiering vindt plaats vanuit subsidie van ZonMw. In ieder geval de volgende organisaties werken samen in deze leergemeenschap: Coöperatie InBegrepen, Gemeente Groningen, Gemeente Westerkwartier, UMCG/Rob Giel Onderzoekscentrum, Hanzehogeschool Groningen, Lentis, Menzis, BuurtzorgT, Groninger Huis, Wold en Waard, Zorgadvies Groningen, GDD Groningen en VNN.

Wil je meer weten over de kenniswerkplaats onbegrepen gedrag? Dit kan via de buttons of door onderstaande contactgegevens:

Heleen van Os | Programmamanager | heleen.van.os@groningen.nl

Visie, samenhang en coördinatie Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag Groningen

Inhoudelijke projectvoorstellen Regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag Groningen

Contactgegevens

Wil je meer informatie over de verschillende programma’s van Grip op onbegrip. Gebruik hiervoor onderstaande gegevens.

Kenniswerkplaats Onbegrepen gedrag regio Groningen

Heleen van Os
Programmamanager
heleen.van.os@groningen.nl

Sterk Netwerk

Sarah Niesink
Projectleider
sarah.niessink@groningen.nl