Ga naar de inhoud

Sterk Netwerk

Domeinoverstijgende samenwerking voor mensen met onbegrepen gedrag en (zeer) complexe casuïstiek.

In dit project wordt de regionale domeinoverstijgende samenwerking gestimuleerd door te werken aan drie sporen:

  • Samenwerken:

Middels een samenwerkingsovereenkomst willen we draagvlak, ondersteuning en regelruimte voor professionals creëren zodat zij het gezamenlijk belang boven het organisatiebelang kunnen stellen ten behoeve van de betrokkenen en diens omgeving.

  • Regionale implementatie van de AVE-methodiek:

In samenwerking met onderzoeksbureau HHM streven we naar meer helderheid rondom casus- en procesregie en gegevensdeling. Leidende AVE-principes worden regionaal vastgelegd, het AVE-model wordt lokaal op maat gemaakt en professionals worden getraind.

  • Domeinoverstijgende doorbaken:

Middels dialoogsessies met elke gemeente verkennen we waar eventuele gaten zitten en wat al wél werkt. Met deze input gaan we ontwerpsessies beleggen om te komen tot domeinoverstijgende doorbraken om vervolgens deze uit te voeren, te onderzoeken en bij te stellen.

Wil je meer weten over de kenniswerkplaats onbegrepen gedrag? Neem dan gerust contact op:

Sarah Niessink | Projectleider
Email: sarah.niessink@groningen.nl

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor onze nieuwsbrief.