Ga naar de inhoud

Sterk Netwerk – Groningen Hotspot

Domeinoverstijgende samenwerking voor mensen met onbegrepen gedrag en (zeer) complexe casuïstiek.

De stad Groningen kent, als één van de 7 landelijke ‘hotspots’ voor wat betreft aantallen geregistreerde meldingen over onbegrepen gedrag (E33) bij de politie, grootstedelijke problematiek. De afgelopen twee jaren zijn daarom in het project Grip op Onbegrip door middel van onderzoek (link verkennend onderzoek) knelpunten en mogelijkheden inzichtelijk gemaakt met als uitkomst het project ‘Groningen Hotspot’. In dit vervolgproject wordt door toevoeging van ‘wit aan blauw’ én verlengde aandacht ingezet op netwerksamenwerking rondom acute meldingen.

We ontwikkelen een gezamenlijke de-escalerende manier van werken in de triage en bieden verlengde aandacht met het doel om bij te dragen aan de-escalatie:

1. Vanuit het oogpunt van de betrokkene en omgeving

2. Van toestroom en tijdsbesteding van hulpverlening (politie en zorg).

Plus 1 – Samenwerken in de triage

Er wordt een SPV’er ingezet op het politiebureau om samen op acute meldingen af te gaan en/of op een consulterende manier te ondersteunen. Kennis en ervaring vanuit zowel de zorg en het forensisch perspectief worden op deze wijze geïntegreerd in de triage.

Plus 2 – Verlengde aandacht in de opvolging

Na de triage worden straatcoaches ingezet voor extra aandacht en ondersteuning ten behoeve van de-escalatie. De straatcoaches worden daarbij ondersteund door ervaringsdeskundigen.

Voor de uitvoering van de leer- en verbetercyclus wordt een participatief actie-onderzoeker ingezet zodat er zowel aandacht is voor onderzoek als actie om praktische problemen op te lossen en te monitoren. 

Wil je meer weten over het Project Groningen Hotspot? Neem dan gerust contact op:

Sarah Niessink | Projectleider
Email: sarah.niessink@groningen.nl

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor onze nieuwsbrief.