Ga naar de inhoud

Welzijn op Recept

Welzijn op Recept is voor mensen die met psychosociale klachten bij de huisarts komen, Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak. Vaak spelen onderliggende sociaal maatschappelijke problemen een rol, zoals overlijden van een partner, verlies van werk, eenzaamheid etc. Het medisch model blijkt niet voldoende om echt iets te doen aan deze klachten.

Welzijnscoach

Via Welzijn op Recept worden patiënten steeds vaker verwezen naar de welzijnscoach. Een welzijnscoach gaat via Welzijn op Recept samen met de cliënt op zoek naar iets wat weer zin en positiviteit aan het leven geeft. Naast kortdurende hulp en ondersteuning leidt de welzijnscoach ook toe naar het aanbod in de omgeving. Niet alleen binnen de eigen welzijnsorganisatie maar ook daarbuiten (breder sociaal domein/ benutten lokale sociale kaart). Dit kan bestaan uit het deelnemen aan activiteiten, maar ook vrijwillige inzet voor anderen of voor de samenleving. Deze inwoners gaan dan weer iets doen dat kleur in hun leven brengt en (nieuwe) sociale contacten oplevert.

Welzijn op Recept is een samenwerkingsmodel waarbij huisarts(praktijk) en de welzijnscoach samenwerken en met die samenwerking bereiken dat inwoners de juiste ondersteuning krijgen en het welbevinden van deze inwoners toeneemt. Het is een concrete uitwerking van principes als positieve gezondheid, de juiste zorg op de juiste plek en het versterken van mentale veerkracht. Onderzoek dat al op een aantal plekken in het land is uitgevoerd, laat zien dat Welzijn op Recept een effectieve methode is om het welbevinden en de ervaren gezondheid van patiënten met psychosociale klachten te verbeteren.

Een aantal huisartsen verwijst al naar Welzijn op Recept, dat door het sociaal werk in de gemeenten wordt uitgevoerd. De huisartsen, het sociaal werk en gemeenten willen er voor zorgen dat Welzijn op Recept voor elke inwoner van Groningen voor wie dit een passend aanbod is, beschikbaar komt. Huisartsen krijgen in de loop van 2024 meer tijd om hun patiënten te verwijzen, terwijl gemeenten zich inspannen om tot een dekkend aanbod van Welzijn op Recept te komen. De komende maanden zullen gemeenten, huisartsen en het sociaal werk hier afspraken over maken, zodat het aanbod in de komende jaren gefaseerd kan worden uitgebreid.

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor onze nieuwsbrief.