Ga naar de inhoud

Pilot “Beter op de Been” afgerond met positieve resultaten

In de pilot “Beter op de Been” is onderzocht of het zinvol is om wijkverpleging bij een (geplande) heup- of knieoperatie vroegtijdig aan te vragen.

Beoogde resultaten
Beoogde resultaten van de pilot waren een vloeiende organisatie van de nazorg, in de vorm van snelle indicatiestelling van benodigde nazorg en tijdige levering van hulpmiddelen en van WMO-ondersteuning. Daarnaast richtte de pilot zich op een grotere zelfredzaamheid van de patiënt en een vloeiende en efficiënte samenwerking in de keten, met snelle aanmelding bij de wijkverpleging en minder piekmomenten voor transferverpleegkundigen en wijkverpleging bij het regelen van zorg.

Participanten en evaluatiemethodiek
Vanuit de ziekenhuizen participeerden Treant, OZG en het Martini Ziekenhuis. Vanuit de wijkverpleging participeerden alle bij Verpleegkundige Topzorg aangesloten organisaties in de provincie Groningen en diverse organisaties in de provincie Drenthe. Evaluatie vond plaats met een kwantitatieve registratie van alle thuiszorgaanvragen, een gestructureerde vragenlijst voor betrokken wijkverpleegkundigen en gesprekken met transferverpleegkundigen.

Resultaten
De pilot duurde 6 maanden (jan t/m juni ’23) en betrof 222 cliënten. De pilot wees uit dat de eerdere aanmelding bijdraagt aan integraal capaciteitsmanagement in de gehele zorgketen en voordelen biedt voor het ziekenhuis, de wijkverpleging en cliënten.

De transferverpleegkundigen in het ziekenhuis merkten dat de aanmelding bij de wijkverpleging makkelijker verliep. Voor de pilot moesten ze vaak meerdere organisaties bellen om thuiszorg te regelen, maar tijdens de pilot was 1 telefoontje vaak voldoende. Ook waren er minder piekmomenten en verbleven er door de pilot minder mensen onnodig langer in het ziekenhuis.

Door de eerdere aanmelding had de wijkverpleging de gelegenheid om eerder contact op te nemen met de cliënt en eventuele mantelzorger om na te gaan of alles echt was geregeld. Als dat nog niet het geval was, was er meer tijd om dat alsnog te doen. Wijkverpleegkundigen ervoeren daarom minder werkdruk en minder piekmomenten. Ook bleek het goed mogelijk om de benodigde wijkverpleging en ondersteuning al vóór de operatie in te plannen en flexibel in te spelen op onvoorziene wijzigingen van de zorgvraag (bijvoorbeeld omdat de operatie werd uitgesteld of omdat ontslag om medische redenen nog niet mogelijk was).

Volgens wijkverpleegkundigen waren cliënten en naasten beter op de hoogte wat ze zelf konden doen om zich na de operatie thuis te kunnen redden en hadden ze minder thuiszorg nodig. Dit wordt bevestigd door uitkomsten uit een kwalitatief onderzoek, waaruit blijkt dat cliënten en mantelzorgers door het tijdige contact met de wijkverpleging minder angstig zijn voor het nazorgtraject en hier beter op zijn voorbereid .

Hoe gaat het verder?
De vroegtijdige aanmelding van cliënten met een (geplande) heup,- of knieoperatie bij de wijkverpleging willen we graag handhaven. Op basis van de ervaringen in deze pilot kan worden gesteld dat deze werkwijze ook bij andere planbare zorg (denk aan stomazorg en nazorg na een schouder,- of enkeloperatie) kan worden gehanteerd. De pilot heeft uitgewezen dat vroegtijdige aanmelding een ‘best practice’ is en heeft eraan bijgedragen dat het UMCG cliënten met een (geplande) heup,- of knieoperatie ook vroegtijdig gaat aanmelden bij de thuiszorg.

Helaas staat de werkwijze op dit moment ‘on hold’ in het OZG omdat de benodigde ICT-ondersteuning van het interne proces nog niet is geregeld. Het ziekenhuis probeert deze ondersteuning zo snel mogelijk te realiseren, zodat cliënten weer vroegtijdig bij de wijkverpleging kunnen worden aangemeld.

Meer weten?
Meer informatie over de inhoud en uitkomsten van de pilot is verkrijgbaar bij Rick Mulder, projectleider en adviseur transmurale samenwerking van het Martini Ziekenhuis r.mulder2@mzh.nl of bij Liesbeth van Rijkom, adviseur Zorgbeleid & innovatie van TSNzorg lvanrijkom@tsnzorg.nl

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor onze nieuwsbrief.