Ga naar de inhoud

Koppelen van informatiesystemen van de huisarts en het sociaal werk

Een belangrijk thema in het IZA en daarom ook in ons Regioplan is de samenwerking tussen het medisch en het sociaal domein. Een van de voorwaarden voor een goede samenwerking is een goede en veilige informatie-uitwisseling tussen de huisartsenpraktijk en het sociaal werk.

Tot nu toe werkte de huisarts voor de verwijzingen naar andere zorgverleners vooral met Zorgdomein. Het sociaal werk was hier meestal niet op aangesloten. Als de huisarts wilde verwijzen naar het sociaal werk, bijvoorbeeld voor Welzijn op Recept waren de informatiesystemen niet gekoppeld en zat er weinig anders op dan bellen, appen of (beveiligd) mailen. Daar komt nu verandering in. Bijna al het sociaal werk in de provincie Groningen krijgt een koppeling tussen Zorgdomein en het clientregistratiesysteem dat door het sociaal werk wordt gebruikt.

Omdat huisartsen en sociaal werk in de toekomst steeds intensiever gaan samenwerken, is een goed systeem voor verwijzing en terugkoppeling, zonder dat dit leidt tot extra administratie voor de professionals in zorg en welzijn, van groot belang. Menzis heeft aan de Groninger gemeenten en het sociaal werk een eenmalige bijdrage toegekend vanuit het regionaal Leefkrachtbudget om deze koppeling mogelijk te maken.

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor onze nieuwsbrief.