Ga naar de inhoud

Infosheet Zelfhulp- en herstelinitiatieven

Een belangrijk onderdeel van het regioplan mentale gezondheid is het ontwikkelen van een dekkend netwerk van zelfhulp- en herstel initiatieven (ZHI). Binnen deze initiatieven is ruimte voor bewoners om na ontwrichting weer grip te krijgen op hun eigen proces. Mensen kunnen tijdens het gehele herstelproces gebruikmaken van ZHI en deze kunnen daarom ook als overbrugging ingezet worden tijdens perioden van wachten en/of zoeken naar gepaste hulp.

Omdat er nog veel onduidelijk is over de functie van deze zelfhulp- en herstel initiatieven én om het daadwerkelijke aanbod in de regio inzichtelijk te maken is er een infosheet ontwikkeld voor verwijzers en andere geïnteresseerden. 

Download de infosheet hier!

Infosheet Zelfregie- en Herstelinitiatieven 2024