Ga naar de inhoud

Het Ommelander Zorg Symposium

Zomer 2018 opende het Ommelander Ziekenhuis Groningen de deuren van het nieuwe ziekenhuis in Scheemda. In 2023 vierde het ziekenhuis het eerste lustrum, onder andere met een open dag waar 3000 Groningers op af kwamen.

In 2023 vierde het ziekenhuis het eerste lustrum, onder andere met een open dag waar 3000 Groningers op af kwamen. Het laatste onderdeel van de lustrumviering was het Ommelander Zorg Symposium, op 1 februari in de Harbour Jazz Club aan de Havenkade in Winschoten. Helemaal in lijn met de zorgakkoorden was het thema leefstijl en preventie, belangrijke thema’s, ook in het ziekenhuis. Daarmee liet het ziekenhuis zien midden in de samenleving te staan en samenwerking te zoeken tussen de zorg in het ziekenhuis en preventie die vooral dicht bij de inwoners aangeboden moet worden. Alleen zo kan het lukken om zo veel mogelijk Groningers meer jaren in goede gezondheid te laten leven en de verschillen in gezonde jaren, tussen Groningers en in vergelijking met de rest van het land, kleiner te maken. Het talrijke publiek was een representatieve afspiegeling van de gezondheidsprofessionals in de regio, inclusief het onderwijs. Marjan Annema, Manager Integraal Capaciteits Management & Netwerkzorg van het OZG, noemde in het panelgesprek Gezond Groningen als netwerk van alle partijen op het gebied van gezondheid en zorg. Hier werken al deze organisaties samen aan de doelen uit het Regioplan IZA: zorgen dat gezondheidsverschillen kleiner worden en dat de schaarse professionele zorg beschikbaar blijft voor de Groningers die deze nodig hebben.

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor onze nieuwsbrief.