Ga naar de inhoud

Groningen is Koploperregio voor ‘Een thuis voor iedereen’

‘Een thuis voor iedereen’ is een landelijk programma van het ministerie van BZK om de opgaven op het gebied van huisvesting, zorg en ondersteuning voor verschillende aandachtsgroepen per regio in beeld te brengen.

Die aandachtsgroepen zijn naast ouderen, een sterk groeiende groep, ook inwoners die vanuit de GGZ, beschermd wonen, jeugdhulp of de maatschappelijke opvang, eigen woonruimte nodig hebben. Daarnaast zijn er groepen die niet per se een zorgvraag hebben, maar wel dringend woonruimte zoeken, zoals statushouders, Oekraïners, arbeidsmigranten, studenten. Om te zorgen dat inwoners uit aandachtsgroepen ook een passende woning kunnen krijgen, zijn er in principe twee instrumenten: de toewijzing van sociale huurwoningen, met specifieke toewijzingscriteria voor woningzoekenden uit deze aandachtsgroepen. En het aanbod aan woningen in onze provincie moet aansluiten bij de toekomstige vraag, zowel in aantal als in de geschiktheid voor mensen die zorg nodig hebben en de nabijheid van voorzieningen die voor deze groepen bereikbaar moeten zijn. Denk voor ouderen aan een huisarts, apotheek, supermarkt, bushalte en ontmoetingsplek, op loopafstand van de eigen woning. Daarnaast willen ouderen vaak ‘geclusterd’ wonen, om meer contact te hebben met anderen, om elkaar te kunnen ondersteunen. Ook professionele zorg is gemakkelijker te organiseren als de mensen die zorg nodig hebben dicht bij elkaar wonen.

Inmiddels is het rapport met alle relevante data (demografie, zorgvraag, uitstroom uit voorzieningen, woonwensen, sociaal economische positie et cetera bijna gereed. Deze data, gekoppeld aan een inhoudelijke analyse, vormen de input voor de gemeentelijke en regionale woonzorgvisies, die vervolgens vertaald worden in de lokale en regionale woningbouwprogramma’s en de huisvestingsverordening. Een aantal zorgaanbieders nemen, naast gemeenten, provincie, Zorgkantoor en woningcorporaties vanuit Gezond Groningen deel aan de stuurgroep en de projectgroep van de Koploperregio. Zo zorgen zij dat de relevante data en expertise over de woon- en zorgvraag van de verschillende aandachtsgroepen beschikbaar zijn om tot een goede duiding van de cijfers te komen en deze vervolgens te vertalen in woonzorgvisies. Natuurlijk is het van belang dat de plannen in deze woonzorgvisies goed aansluiten bij de ontwikkelingen in de zorg, zoals we die in het Regioplan voor de komende jaren voorzien. Die koppeling leggen we in bestuurlijk netwerk van Gezond Groningen, zoals met Groninger Kracht, waarin de Groninger Ouderenzorgorganisaties samenwerken, maar ook met organisaties als Cosis, Lentis en Tinten.

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor onze nieuwsbrief.