Ga naar de inhoud

Grip op Onbegrip Groningen

Grip op Onbegrip Groningen is een programma dat in de afgelopen twee jaar met alle ketenpartners gewerkt heeft aan een domeinoverstijgende aanpak voor mensen met onbegrepen gedrag en (zeer) complexe problematiek, soms in combinatie met veiligheidsrisico’s.

De ketenpartners op het gebied van zorg en veiligheid hebben met elkaar afspraken gemaakt om mensen in situaties van onbegrepen gedrag en complexe problematiek de best mogelijke ondersteuning te bieden. De organisaties werken beter samen, weten wat ieders rol is, wat ze van elkaar mogen verwachten en delen informatie eerder met elkaar als dat mogelijk is. Maar belangrijk is vooral dat de professionals aansluiten bij de leefwereld van betrokkenen, familie, naasten en mensen in de omgeving en gebruik maken van hun kennis en ervaring. Zo kunnen het formele en het informele netwerk elkaar versterken.


Tijdens een werkconferentie op 31 januari in de Biotoop in Haren keek een heel diverse groep van 140 mensen terug op wat er de afgelopen twee jaar is bereikt en hoe dit een vervolg krijgt om signalen uit de omgeving eerder en beter op te pakken en zo escalatie te voorkomen.
Deze werkconferentie was ook de aftrap voor de Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag. Met een 4jarige subsidie van ZonMw kunnen Hanzehogeschool, woningcorporaties, ervaringsdeskundigen, naasten, universiteit, gemeenten, sociaal werk en zorgverleners zorgen dat de ervaring uit de praktijk en de (theoretische) kennis van onbegrepen gedrag met elkaar worden verbonden. Dit om ervoor te zorgen dat mensen ondanks hun onderlinge verschillen toch goed samenleven in de wijk, elkaar ondersteunen en samen werken aan herstel en participatie. Heleen van Os is de programmamanager van deze kenniswerkplaats.


Op de website van Gezond Groningen hebben onder actielijn 5 alle kennisproducten van Grip op Onbegrip Groningen een plek gekregen, zodat deze informatie voor iedereen beschikbaar is en blijft. De Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag zal deze website ook gebruiken als communicatieplatform.

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor onze nieuwsbrief.