Ga naar de inhoud

Domein Overstijgend samenwerken in dorpen en wijken

Hollandscheveld is het dorp in Drenthe waar al vanaf 2015 domeinoverstijgende samenwerking in de praktijk wordt gebracht, een van de drie landelijke experimenten naast Ede en Dongen. Toen bekend werd dat het ministerie van VWS een regeling aan het maken was om op meer plekken te kunnen experimenteren met Domein Overstijgende Samenwerking (DOS), is dit in Groningen en Drenthe meteen opgepakt.

In Groningen hebben 4 gemeenten: Groningen, Westerkwartier, Midden-Groningen, Eemsdelta extra geld aangevraagd en gekregen (de zogenaamde SPUK Dos) om in totaal 10 experimenten te kunnen starten. In deze experimenten werken initiatieven van inwoners (zoals een zorg coƶperatie), zorgaanbieders, gemeenten en zorgkantoor samen om de (financiƫle) schotten in de zorg en ondersteuning aan inwoners af te breken. De Vereniging Groninger Dorpen/Zorgzame Dorpen ondersteunt de lokale initiatieven en zorgt vooral dat de uitwisseling van kennis en ervaringen tussen de verschillende experimenten op gang komt, zodat ze leren van elkaar. VWS wil met deze experimenten vooral onderzoeken of het lukt om ouderen langer uit het verpleeghuis en uit de WLZ te houden en of daarmee de stijging van de kosten van ouderenzorg kan worden teruggedrongen. In Groningen staat het behoud van zelfstandigheid, van kwaliteit van leven, ook als je ouder wordt en meer zorg nodig hebt, op de eerste plaats. Als alle partijen: naasten, mantelzorgers, informele zorg en zorgprofessionals samen kijken hoe iemand zo lang mogelijk zo zelfstandig mogelijk kan blijven wonen, kunnen meer mensen oud worden in hun eigen omgeving en wordt de kracht van de lokale samenleving versterkt. Ook voor 2024 stelt VWS de subsidieregeling weer open. Daarmee kan het experiment DOS Groningen in 2024 doorgaan en is er ook ruimte voor nieuwe experimenten, in de gemeenten die nu nog niet meedoen.

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor onze nieuwsbrief.