Ga naar de inhoud

Programma
Samenwerken in de keten

In het programma ‘Samenwerken in de keten’ ligt de focus op de beschikbaarheid van passende zorg in de 1e lijn. Dit ter voorkoming van oplopende wachttijden in de ziekenhuiszorg en onnodige opnames. De volgende projecten vallen onder dit programma:

Antistolling

Al geruime tijd lopen er in de regio gesprekken over het borgen van de controles voor patiënten die behandeld worden met antistollingsmedicatie. Inmiddels is er een werkgroep actief waarin OZG, UMCG, Martini ziekenhuis, Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) en Apothekers Coöperatief Groningen (ACG) vertegenwoordigd zijn. De werkgroep ontwikkelt een voorstel hoe deze controles ingebed kunnen worden door met name de apotheek en de huisarts hier een rol in te geven. Goede controle op medicatietrouw en het voorkoming van de hoge kans op complicaties zoals het krijgen van ernstige bloedingen (b.v. een bloeding in het hoofd, buik of spier, die leiden tot bloedtransfusie, ziekenhuisopname, operatie of overlijden) is belangrijk.

Hartnet

Het uitgangspunt is dat patiënten die hartzorg nodig hebben, zo dicht mogelijk bij huis worden behandeld. Dus bij de huisarts wanneer dat kan, in het dichtstbijzijnde ziekenhuis wanneer dat moet en in het UMCG als er een hartoperatie of andere complexe behandeling nodig is.

Beweegzorg Noord

Binnen Beweegzorg Noord gaan fysiotherapeuten, huisartsen, orthopeden, ziekenhuizen en zorgverzekeraars samen aan de slag om de zorg voor patiënten met klachten aan het bewegingsstelsel (artrose) duurzaam te verbeteren.

Passende zorg

Binnen passende zorg willen we de regionale transmurale samenwerkingsafspraken samen brengen, bundelen en versterken.

Chronische nierschade

Het maken en implementeren van transmurale afspraken rondom chronische nierschade tussen de huisarts en ziekenhuizen.

Toegankelijke oogzorg

Om de toegankelijkheid van de oogzorg in de regio te verbeteren, worden er 1e lijns oogheelkundige centra opgezet in samenwerking met optometristen en huisartsen.

Implementatie van ACP en Integrale capaciteitsmanagement “Beter op de been”

Netwerk palliatieve Zorg Groningen

Contactpersonen

Kennismaken met ons netwerk of meer informatie over ons netwerk?

Suzanne Oostvogels (Netwerk coördinator Gezond Groningen)
oostvogels.s@menzis.nl

Chretien van den Akker (Netwerk coördinator Gezond Groningen)
chretien.van.den.akker@groningen.nl

Hilda Boorsma (Administratieve ondersteuning)
Boorsma.h@menzis.nl

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor onze nieuwsbrief.