Ga naar de inhoud

Programma
Bestuurlijk Overleg VVT (Groninger Kracht)

Projecten

De ambitie van de 16 samenwerkende ouderenorganisaties is om inwoners zo lang mogelijk vitaal en zelfstandig ouder te laten worden in de eigen omgeving, waar men actief deelneemt aan de gemeenschap en zich van betekenis voelt, ook als een inwoner afhankelijk wordt van ondersteuning of zorg. Groninger Kracht [ link naar document Groninger Kracht toevoegen] kent vijf pijlers:

Versterken van zorgzame gemeenschappen

We stimuleren en versterken zorgzame gemeenschappen; waarin mensen naar elkaar om kijken en voor elkaar zorgen. Waar vitale én kwetsbare ouderen een plek hebben in de
samenleving en zij actief deelnemen en van betekenis zijn voor de gemeenschap. We sluiten aan bij de kracht van de gemeenschap en de initiatieven die er al zijn.

Versterken van vakbekwame medewerkers en vergroten van het werkplezier

Vakbekwame zorgmedewerkers zijn het hart van de Groninger ouderenzorg. Wij faciliteren zorgmedewerkers om vanuit passie en expertise hun vakmanschap uit te oefenen. We verbinden medewerkers over organisaties en domeinen heen. We bouwen door op de goede stappen die we in de regio gezet hebben zoals de goede verbinding tussen onze organisaties en het onderwijs.

Inzet mogelijkheid van zorgtechnologie

Zorgtechnologie ondersteunt het welbevinden en de zelfstandigheid van ouderen. Het ondersteunt het werkplezier van medewerkers door het werk makkelijker en veiliger te maken. We bouwen door op de goede stappen die we in de regio gezet hebben en bouwen dit komende jaren verder uit.

Stevige positionering van de V&V in het netwerk

Vanuit onze positie als expert op het gebied van ouderenzorg vervullen we onze rol in het netwerk. Proactief zetten we ons in om juiste zorg op de juiste plek te organiseren in
samenwerking met andere organisaties. We bouwen door op de goede stappen die we in de regio gezet hebben op het delen van onze expertise in de eerste lijn,
het doorontwikkelen van de geriatrische revalidatiezorg en het ontwikkelen van ambulante geriatrische teams in de regio.

Stevige positionering van de wijkverpleging in het netwerk

We zetten in op een krachtige wijkverpleging om inwoners te ondersteunen om zo lang als het kan zelfstandigheid te behouden en thuis te blijven wonen.

Contactpersonen

Wilt u meer informatie over een van de vier programma’s, neem dan contact op met één van onderstaande contactpersonen.

Suzanne Oostvogels
Netwerk coördinator Gezond Groningen

oostvogels.s@menzis.nl

Chretien van den Akker
Netwerk coordinator Gezond Groningen

chretien.van.den.akker@groningen.nl

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor onze nieuwsbrief.